RAMANA MAHARSHI – edycja polska

Piotr Gordon: wydałem książkę pt. LEPIEJ JEST SŁUCHAć SPOKOJNYCH SŁÓW MęDRCÓW

część I: Rozmowy ze Śri Ramana Mahariszim, część II: Kim jestem?

Jest to zapis rozmów z istotą w pełni oświeconą – Śri Ramana Mahariszim. Ludzie tacy stanowią niezwykłą rzadkość, a ich przesłanie staje się jasne nie tylko dla osób z kręgu religii i kultury, wśród których żyli.

Książkę wydałem w bardzo małym nakładzie. Trzecia część nakładu zostanie przekazana bezpłatnie do głównych bibliotek w Polsce. Część książek otrzymają moi przyjaciele. Resztę postanowiłem udostępnić odpłatnie tym, którzy podążają drogą do wyzwolenia i w jakiś sposób do mnie trafią. Ktoś, kto jest gotów do wiedzy absolutnej, w jakiś sposób usłyszy o niej i podąży za nią. W pierwszym rzędzie oferuję książkę osobom, które do mnie napisały po przeczytaniu "Pierwszego kroku do nirwany".

Książkę (obie części) można otrzymać w cenie 65 zł,

zamawiając ją w wydawnictwie OMER: email piotr.gordon@wp.pl

tel. (22) 628 74 35

Nakład II części ("Kim jestem?", mały format) jest nieco większy, dlatego część II można zamawiać także oddzielnie od całości, w cenie 15 zł. Cena książki wynika z kosztów druku, które w przypadku tak małego nakładu były dość wysokie.

Czytaj dalej

ZEGAR IMPULSÓW TATTWICZNYCH

Ruch obrotowy Ziemi trwa 24 godziny. Jej roczny ruch
obiegowy wokół Słońca sprawia, że godzina wschodu Słońca w danej szerokości
geograficznej zmienia się cyklicznie. Cykl ten powtarza się w kolejnym
roku kalendarzowym.

Księżyc obiega Ziemię w ciągu 28 dni. Jego przeciętna prędkość mierzona w
stopniach wynosi 1stop. na 2 godziny. Natomiast obserwowane z Ziemi Słońce przemieszcza
się ruchem pozornym 1stop. na dobę.

Obserwacja takich współzależności i sprawdzanie ich w praktyce pozwoliły ustalić Rytmy
Tattwiczne
. Tworzą je impulsy kolejnych Tattw. Cykl rozpoczyna się od wschodu
Słońca, a każda Tattwa pulsuje 24 minuty. Tak więc Pięć Tattw, przechodząc
rytmicznie jedna w drugą, dokonuje w ciągu 24 godzin jednego pełnego Impulsu Zmiany.

Czytaj dalej

HATHA YOGA – Yoga Mudra

Nasze spotkania chciałabym rozpocząć od powitania. Tym powitaniem będzie Yoga Mudra.

Mudra jest to gest (zewnętrzny lub wewnętrzny), który ma moc stwórczą. Jest jak pieczęć.

Specjalny układ ciała i nastawienie wewnętrzne -ukierunkowane skupienie – stwarza warunki fizjologiczne i psychologiczne do pojawienia się pożądanego stanu umysłu.

Czytaj dalej

Hatha Yoga – VRKASANA – POZYCJA DRZEWA

W swojej książce Drzewo Jogi mistrz Iyengar mówi: W
praktyce asany są obecne wszystkie człony jogi – jest ich osiem.
Poszczególne
człony yogangi porównuje do struktury drzewa: yamy porównuje do korzeni, pień drzewa
jest obrazem niyamy, gałęzie są jak asany i.t.d. Ta piękna książka ukazuje całą
głębię praktyki jogicznej. Każdy czyn, gest, postawa jest możliwością zjednoczenia
wszystkich poziomów bytu: od fizycznej komórki do jaźni. Warto o tym pamiętać
ćwicząc asany. Vrkasana będzie nam o tym przypominać.

Czytaj dalej

Metoda regresji niehipnotycznej

Ariadna pomogła Tezeuszowi, dając mu kłębek nici i tym
samym umożliwiła mu wyjście z labiryntu. Koniec nici przywiązała do nadproża,
Tezeusz zaś rozwijając kłębek odnalazł i pokonał Minotaura, następnie zdołał
wyjść z labiryntu dzięki nici Ariadny.

Metoda regresjii niehipnotycznej jest opracowanym przeze mnie zbornym systemem pracy
nad rozpoznaniem i uwalnianiem się od osobistych problemów, blokad, a co za tym idzie,
od kłopotów i przeszkód .Nazwałam ją Ariadna, ponieważ postaram się
spełnić jej zadanie, trzymając koniec nici. Ty wejdziesz do labiryntu, gdzie możesz
rozpoznać i zwyciężyć Minotaura. A potem szczęśliwie wrócić do domu, do samego
siebie
.

Czytaj dalej

MEDYTACJE O ŻYCIU I ŚMIERCI – NASZE ŚWIĄTECZNE NAWYKI

NASZE ŚWIĄTECZNE NAWYKI

Jest to zapis wykładu wygłoszonego na sesji
medytacyjnej w Warszawie w dniu 10 grudnia 1986r. Publikujemy go w naszym cyklu ze
względu na jego nieustającą aktualność. A także dlatego, ponieważ wiemy już
dzisiaj, że zapowiedziane wówczas przemiany dokonały się. W tym wykładzie widoczne
też są praktycznie zastosowane metody astrologii świątynnej.

Czytaj dalej