RAMANA MAHARSHI – edycja polska

Piotr Gordon: wydałem książkę pt. LEPIEJ JEST SŁUCHAć SPOKOJNYCH SŁÓW MęDRCÓW część I: Rozmowy ze Śri Ramana Mahariszim, część II: Kim jestem? Jest to zapis rozmów z istotą w pełni oświeconą – Śri Ramana Mahariszim. Ludzie tacy stanowią niezwykłą rzadkość, a ich przesłanie staje się jasne nie tylko dla osób …

HATHA YOGA – Yoga Mudra

Nasze spotkania chciałabym rozpocząć od powitania. Tym powitaniem będzie Yoga Mudra. Mudra jest to gest (zewnętrzny lub wewnętrzny), który ma moc stwórczą. Jest jak pieczęć. Specjalny układ ciała i nastawienie wewnętrzne -ukierunkowane skupienie – stwarza warunki fizjologiczne i psychologiczne do pojawienia się pożądanego stanu umysłu.

Hatha Yoga – VRKASANA – POZYCJA DRZEWA

W swojej książce Drzewo Jogi mistrz Iyengar mówi: W praktyce asany są obecne wszystkie człony jogi – jest ich osiem. Poszczególne człony yogangi porównuje do struktury drzewa: yamy porównuje do korzeni, pień drzewa jest obrazem niyamy, gałęzie są jak asany i.t.d. Ta piękna książka ukazuje całą głębię praktyki jogicznej. Każdy …

Metoda regresji niehipnotycznej

Ariadna pomogła Tezeuszowi, dając mu kłębek nici i tym samym umożliwiła mu wyjście z labiryntu. Koniec nici przywiązała do nadproża, Tezeusz zaś rozwijając kłębek odnalazł i pokonał Minotaura, następnie zdołał wyjść z labiryntu dzięki nici Ariadny. Metoda regresjii niehipnotycznej jest opracowanym przeze mnie zbornym systemem pracy nad rozpoznaniem i uwalnianiem …

MEDYTACJE O ŻYCIU I ŚMIERCI – NASZE ŚWIĄTECZNE NAWYKI

NASZE ŚWIĄTECZNE NAWYKI Jest to zapis wykładu wygłoszonego na sesji medytacyjnej w Warszawie w dniu 10 grudnia 1986r. Publikujemy go w naszym cyklu ze względu na jego nieustającą aktualność. A także dlatego, ponieważ wiemy już dzisiaj, że zapowiedziane wówczas przemiany dokonały się. W tym wykładzie widoczne też są praktycznie zastosowane …