Śri Ramana Maharshi VICHARASANGRAHAM

Vicharasangraham jest pierwszym pełnym pouczeniem, którego Bhagavan Ramana Maharshi udzielił około 1901r., gdy miał niespełna 22 lata. W owym czasie przebywał on w grocie Virupaksha na górze Arunachala. Wokół urzeczywistnionego młodego Mędrca powstała już grupa uczniów. Maharshi zazwyczaj pogrążony był w milczeniu, mówił niewiele. Na prośbę swojego ucznia Gambhirama Sashayya …

Śri Ramana Maharshi VICHARASANGRAHAM cz.2

VICHARASANGRAHAM cz. II WYZWOLENIE (Mukti) W tym rozdziale zawarto pouczenie, że Wyzwolenie może być osiągnięte przez nieustającą medytację Jaźni w mantrze <<Shivoham>> [Jestem Sziwą], to znaczy <<JA Jestem Atmanem>>. Rozdział ten zawiera również charakterystykę Dżiwanamukti czyli Wyzwolenia w tym życiu oraz Widehamukti czyli Wyzwolenia po śmierci.