Podstawy astrologii praktycznej cz.1

Ku chwale Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego Anno Domini 2004

Logonia zamieszcza po raz pierwszy zapis wykładów astrologii praktycznej Andrzeja
Wesołowskiego.

Wykłady te zostały wygłoszone, a właściwie pogodnie i rzeczowo
opowiedziane, na moją prośbę, w pamiętnych latach 1982-1983, w Warszawie, dla adeptów
warszawskiej Szkoły Jogi Integralnej. Andrzej przybywał na miejsce naszych spotkań, w
prywatnym mieszkaniu, zawsze elegancki, wytworny, nienagannie ubrany. Jego uprzejme,
lekką ironią zabarwione maniery, narzucały niezbędny dystans pomiędzy nim a
słuchaczami.

Wykłady były nagrywane na magnetofon szpulowy, następnie spisywane z
taśmy. Poprawność spisanego tekstu była korygowana przeze mnie, maszynopis trafiał do
naszego archiwum roboczego. Zapis tych wykładów stanowi własność archiwum szkoły
jogi integralnej, będącego w mojej dyspozycji. W
archiwum znajdują się również taśmy magnetofonowe zapisu oraz teksty i notatki
odręczne Andrzeja Wesołowskiego, przekazane mi przez Niego w celu opracowania i wydania
w stosownym czasie.

Andrzej Wesołowski zmarł w marcu 1985r. w Warszawie.

Teksty te były opublikowane po raz pierwszy w Internecie na www
wirtualnej szkoły astrologii, której właścicielka Marta Milerska była ongiś
słuchaczką cyklu. Zamieściliśmy link do tej strony. Strona ta obecnie nie jest już
dostępna.

Od tamtego czasu książki, wykłady,
kursy, seminaria, sesje, warsztaty astrologii stały się wydarzeniami nieomal
zwyczajnymi. A przecież wdzięczność dla Nauczyciela jest niezmiennie naturalnym
odruchem normalnego serca.

Logonia zamieszcza wykłady spisane z
archiwalnej taśmy magnetofonowej ponownie, przez Bogusława Bociana – absolwenta
Warsztatu Astrologii Profesjonalnej w Bielsku Białej.

Postaramy się o umieszczenie na naszej stronie oryginalnego zapisu
dźwiękowego tych wykładów w formacie mp3. Abyśmy znowu mogli usłyszeć głos
Andrzeja wibrujący swadą, błyskotliwością, ironicznym dystansem do wydarzeń, nade
wszystko zaś mądrością życiową.

Wielkanoc 2004
                                                                                                                        
Leon
Zawadzki

Czytaj dalej

Podstawy astrologii praktycznej cz.2

Logonia zamieszcza po raz pierwszy zapis wykładów astrologii
praktycznej (cz.1 i 2) Andrzeja Wesołowskiego.

Wykłady te zostały wygłoszone, a właściwie pogodnie i rzeczowo
opowiedziane, na moją prośbę, w pamiętnych latach 1982-1983, w Warszawie, dla adeptów
warszawskiej Szkoły Jogi Integralnej. Andrzej przybywał na miejsce naszych spotkań, w
prywatnym mieszkaniu, zawsze elegancki, wytworny, nienagannie ubrany. Jego uprzejme,
lekką ironią zabarwione maniery, narzucały niezbędny dystans pomiędzy nim a
słuchaczami.

Czytaj dalej