MISTYKA, PRECYZJA NAUKI I ZAPOMNIANA ROLA ARTYSTY

Na internetowej liście dyskusyjnej astrologów toczy się raz mniej, raz bardziej ożywiona dyskusja na temat naukowości astrologii. Najaktywniejszy i zdecydowanie najciekawszy na tej liście jest fizyk. Domaga się on badań statystycznych na wielką skalę, wychwycenia z astrologii prawd naukowych albo stwierdzenia, że to wszystko jedna wielka mistyfikacja. A na swojej …