Kurs praktyczny jogi integralnej – cz.7

XIII. 114. Praktyka sesji ma obecnie na celu ugruntowanie w asanie. 115. Komentując Jogasutry, skupiając uwagę na wprowadzeniu do medytacji, zaproponowaliśmy na naszej sesji polskie określenie medytacji i nazwaliśmy ją obserwacją faktu. Omawialiśmy też czym jest obserwacja; jak w ciszy obserwacji istnienie staje się faktem. Strumień obserwacji pozwala ujawnić fakt …