Kurs praktyczny jogi integralnej – cz.7

XIII. 114. Praktyka sesji ma obecnie na celu ugruntowanie w asanie.

115. Komentując Jogasutry, skupiając uwagę na wprowadzeniu do medytacji, zaproponowaliśmy na naszej sesji polskie określenie medytacji i nazwaliśmy ją obserwacją faktu. Omawialiśmy też czym jest obserwacja; jak w ciszy obserwacji istnienie staje się faktem.
Strumień obserwacji pozwala ujawnić fakt istnienia. Taka praktyka prowadzi do prawdziwego oczyszczenia: fakt – obserwowany w ciszy – ujawnia swoje treści i atrybuty.

. Taka praktyka prowadzi do prawdziwego oczyszczenia: 116. Obserwacja faktu możliwa jest tylko wówczas, gdy dokonywana jest bez uprzedzeń i tzw. wzorców.

W życiu codziennym każde zjawisko wartościujemy według jakichś norm i wzorców. Zarówno ocena krytyczna, jak uprzednio powzięte mniemanie uniemożliwiają bezpośrednią obserwację faktu. Taka fałszywa postawa jest przyczyną zamierania medytacji, więdnięcia kwiatów życia.

Czytaj dalej