KLAUDIUSZ PTOLEMEUSZ – szkic biografii naukowej

Astronom, matematyk, astrolog i geograf
Ptolemeusz urodził się około roku 87 n.e. prawdopodobnie w Górnym Egipcie i umarł
mniej więcej siedemdziesiąt lat później. Niektóre źródła podają, że pochodził z
Ptolimaidy, urodził się ok. 100 r. n.e. i zmarł ok. 165/168r. Jego nazwisko Ptolemeusz
wskazuje, że był Egipcjaninem greckiego pochodzenia, lub przynajmniej miał
zhellenizowanych przodków, natomiast imię Klaudiusz wskazuje, że otrzymał obywatelstwo
rzymskie. Jego prace astronomiczne są dedykowane nieznanemu nam Syrusowi, a wśród jego
najbliższych nauczycieli był Teon, któremu zawdzięcza posiadanie zapisów obserwacji
planet. Oprócz tych prostych faktów właściwie nic nie wiemy o nim jako o człowieku.

Czytaj dalej