IGOR 22 SIERPNIA 2017 – OSIEMDZIESIĘCIOLECIE

bo życie zaczyna się po siedemdziesiątce [ze wspomnień o Igorze] …najważniejsze to trzy rozmowy telef z Igorem oraz ekwiwalencje jogiczne. Leon – Maria – Igor. Petersburg 2003 Igor, samotność, która po śmierci Aleksandra Isajewicza Sołżenicyna [AS] stała się, od śmierci Matki, jeszcze bardziej dotkliwa. W ostatnich czasach więź z Matką …