„DIE KREATUR” – PISMO PONAD-WYZNANIOWE

zapis 18 01 2018 BB g. 12:05 „DIE KREATUR” – PISMO PONAD-WYZNANIOWE MARTIN BUBER podobnie jak Franz Rosenzweig czy Emmanuel Lévinas czerpał inspiracje do swego filozoficznego i teologicznego myślenia m.in. z judaizmu. Pozostawał jednak zawsze poza ortodoksyjnym jego nurtem. Inspirowała go nauka chasydów, tworzących religijny ruch ludowy uważany przez samego …

Atma Vichara – DADA GAVAND

przekład z angielskiego  Ratnavali Kaur Dada Gavand z niezwykłą precyzją opisuje  co  doprowadziło go do przebudzenia. Jest to jeden z najklarowniejszych i najbardziej pouczających opisów duchowej praktyki, jakie kiedykolwiek zostały przedstawione światu.   Autobiografia Dada Gavanda, „Intelligence Beyond Thought” („Inteligencja ponad/poza myślą”), zawiera niezwykle szczegółowy opis tego, co doprowadziło go …

Atma Vichara – ROBERT ADAMS

Robert Adams (1928-1997) przyszedł na świat 21 stycznia  1928 na  Manhattanie, dorastał w Nowym Jorku, USA. Twierdził, że od tak od tak dawna jak tylko sięgał pamięcią  miewał wizje białowłosego brodacza siedzącego u podnóża jego  wysokiego  na  około dwie stopy łóżka. Brodacz zwykł był zwracać się  do niego w niezrozumiałym …

CARL GUSTAV JUNG o Ramanie Maharshi

       Carl Gustav Jung ur. 26 lipca 1875 w Kesswil, zm. 6 czerwca 1961 w Küsnacht – szwajcarski psychiatra, psycholog, naukowiec, artysta malarz i gnostyk. Był jednym z twórców psychologii głębi.   Przesłanie dla współczesnego człowieka przekład tekstu MAHARSHI RAMANA His Relevance Today, Delhi, 1980. Śri Ramana – autentyczny …

IGOR 22 SIERPNIA 2017 – OSIEMDZIESIĘCIOLECIE

bo życie zaczyna się po siedemdziesiątce [ze wspomnień o Igorze] …najważniejsze to trzy rozmowy telef z Igorem oraz ekwiwalencje jogiczne. Leon – Maria – Igor. Petersburg 2003 Igor, samotność, która po śmierci Aleksandra Isajewicza Sołżenicyna [AS] stała się, od śmierci Matki, jeszcze bardziej dotkliwa. W ostatnich czasach więź z Matką …

Jogasutry Patanjali – Księga czwarta

Przekład Leon Cyboran         Śpiewa Pandit Sri S.T. Nagaradż z uczniami         Czyta Leon Zawadzki        janmausadhimantratapahsamadhijah siddhayah IV.1.      MOCE POWSTAŁE PRZEZ URODZENIE SIĘ, LEKI, ZAKLĘCIA,  ASCEZĘ I SKUPIENIE [F.r.]      Nadludzkie moce (siddhi) powstają przez wcielenie się (urodzenie się, janman), przy pomocy cudownych leków …

Jogasutry Patanjali – Księga trzecia

Przekład Leon Cyboran         Śpiewa Pandit Sri S.T. Nagaradż z uczniami         Czyta Leon Zawadzki          deśabandhanaś cittasya dharana III.1.    ZWIĄZANIE ŚWIADOMOŚCI Z MIEJSCEM – DHARANĄ [F.r.]    Związanie [zjawiska] świadomości (citta)           z miejscem (deśa) jest to ‚przykucie uwagi (dharana).             …

Jogasutry Patanjali – Księga druga

Przekład Leon Cyboran        Śpiewa Pandit Sri S.T. Nagaradż z uczniami         Czyta Leon Zawadzki                                     tapassvadhyayeśvarapranidhanani kriyayogah II.1.     ASCEZA, MEDYTACJA, SKUPIENIE SIĘ NA IŚWARZE – KRIJAJOGĄ [F.r.]    Asceza (tapas), medytacja (svadhyaya) i skupienie się na   Iśwarze   (Iśvarapranidhana)   składają   się  na krijajogę (kriyayoga).   …

Jogasutry Patanjali – Księga pierwsza

Przekład Leon Cyboran         Śpiewa Pandit Sri S.T. Nagaradż z uczniami         Czyta Leon Zawadzki                                      Inwokacja Sutra Pierwsza          atha yoganusasanam I.1.     I NAUCZANIE JOGI [F.r.]   Oto teraz inicjuje się (i, atha) nauczanie jogi. Sutra Druga          yogaś cittavrtiinirodhah I.2. JOGA …

ŚRI RAMANA MAHARSHI o doskonałości Boga i niedoskonałości świata

    Pytający: Bóg – doskonałość. Dlaczego więc stworzył On świat tak niedoskonały? Rezultat jest zgodny z naturą stwarzającego. Jednak, w tym przypadku jest inaczej. M: Kto zadaje to pytanie? P: Ja – człowiek. M: Czy jesteś oddzielony od Boga, zadając to pytanie? Dopóki uważasz siebie za ciało, postrzegasz świat, …

ZIEMIA

  Ziemię postrzegam, jako stosowne miejsce do kosmicznego przeistoczenia, zaś ciało człowieka jako najlepsze z możliwych – znanych nam – narzędzi (instrumentarium wcielonej Rzeczywistości) tej Przemiany. Jestem przekonany, że wszystko, nawet trudności na Drodze do Wyzwolenia, są wkomponowane w Misterium Odrodzenia, czy – jeśli PAN po-zwoli – Zmartwychwstania. foto: Bombaj, …

LAKSHMANA SHARMA „KTO”

  Z początku Lakshmana Sharma nie zamierzał publikować sanskryckiej wersji Ulladu Napadu, którą przygotował dla swojego własnego użytku, a tym bardziej nie miał zamiaru pisać objaśnień do nauk Sri Bhagavana. Jednakże, pod koniec 1931 roku ukazała się książka pretendująca do miana komentarza nauk Sri Bhagavana. Kiedy Lakshmana Sharma ją przeczytał …

POROHY CZASU

  W starości wspomnienia są jak rwąca rzeka, która niesie odłamki życia. Starość. Patrzysz na rzekę życia już z drugiego brzegu, dostrzegasz obrazy zatopione pod jej wodami, niesione do wodospadu śmierci rwącym strumieniem czasu i starasz się dopasować je do całości, która wydaje się być tobą samym. Masz poważne wątpliwości, …

Swami Abhishiktananda

  (…) Dopóki Boga – lub Tajemnicę – sprowadza się do pewnego imienia, jakie nadaje Mu jakaś grupa ludzi, lub do jakiegoś uformowanego przez nich Jego wyobrażenia, a Jego niewypowiadalność nadal pozostaje pewną koncepcją, ideą – jak w teologicznym apofatyzmie – dopóty wierzącym bardzo trudno jest (…) rozpoznać wszędzie całkowitą …

SRI RAMANA MAHARSHI o cierpieniu

  Bhagavan podkreślał, że do Samo-urzeczywistnienia należy przyjmować realia cierpień ludzkich i praktycznie zapewniać ulgę zawsze, gdy taką sytuację napotykamy. Jednocześnie wskazywał, że owe działania wspomagające będą duchowo pożyteczne, jeśli dokonywać je będziemy bez żałosnego poczucia, iż ci, którym pomagamy, są mniej szczęśliwi niż ja i dlatego ja jestem taki …

ŚRI RAMANA MAHARSHI o Imieniu w pouczeniach Namdeva

  1. Niebo i piekło, cały Wszechświat przenika Imię. Któż może powiedzieć, do jakich głębin piekła i jakich wysokości raju Ono się rozprzestrzenia? Niewiedzący doświadcza 8,4 mln narodzin, nie pojmując istoty zjawisk. Namdev powiada, że Imię jest nieśmiertelne. Postaci są niezliczone, lecz Imię – jest wszystkim 2. Samo Imię – …

ŚRI RAMANA MAHARSHI o Iśvara – Bogu Osobowym

Pytanie: Czy istnieje szczególny Iśvara [Bóg osobowy], nagradzający za dobrodziejstwa i karzący za grzechy? Czy Bóg istnieje? ŚRI RAMANA MAHARSHI: Tak. P: Do kogo On jest podobny? M: Iśvara włada szczególnym bytem w umyśle i ciele, które są przemijające, a jednocześnie transcendentalnie świadome i wewnętrznie wolne. Iśvara, Bóg osobowy, najwyższy …

ŚRI RAMANA MAHARSHI o Bogu i ATMANIE

  Na najwyższym poziomie jego nauczania terminy „Bóg” i „ATMAN” – to synonimy wszech-przenikającej Rzeczywistości, która jest osiągalna dzięki Samo-Urzeczywistnieniu. Tak oto, osiągnięcie ATMANA jest osiągnięciem Boga, które dla poszukującego nie jest przeżywaniem Boga, lecz raczej zrozumieniem, że jest On Bogiem. Dla tego ostatecznego poziomu Śri Ramany o naturze Boga …

Dwie śmierci Ramany

A.R. Natarajan  Krótki zarys życia Bhagavan Sri Ramana Maharshi  Był to tydzień Świąt Bożego Narodzenia. 30 grudnia 1879 r. czciciele Sziwy obchodzili Ardra-Darsana – dzień poświęcony objawieniu się Sziwy pod postacią Patanjalego, przed wielkimi mędrcami. Obchody z tej okazji na wielką skalę odbywały się w świątyni w Tiruchuzhi. We wczesnych …