TEMAT dla ASTROLOGA

Szanowni Logonauci, przedstawiam TEMAT, który ożywia Astrologa. Proszę
przeczytać uważnie tekst, który zapożyczyliśmy z  i odnaleźć w nim inspirację.

Wieści te dotyczą jak najbardziej PRZYSZŁOŚCI, wskazują na WIZJę, ku której zmierza wiedza i praktyczny wysiłek człowieka. Spróbujmy odnaleźć biogramy uczonych, o których mowa; zarówno tych, którzy już są autorami dokonań zmieniających świat Ziemi i człowieka, jak i tych, którzy dopiero nad tym pracują. Przyznam, że mnie samego najbardziej zafrapował i uradował Pan Thomas Linzey, lat 38. Dyrektor zarządzający Community Environmental Legal Defense Fund. Zajmuje się prawami drzew i ekosystemów.

Czekamy na Wasze odkrycia, sporządzone horoskopy, omówienia, analizy i prognozy. Polecamy http://www.astrotheme.fr/en/portraits/B.htm

Spróbujmy wyjść z mrocznej doliny miałkich problemików, wenusowych sukienek poszukiwaczy taniego dobrobytu i nieistniejącego szczęścia ku prawdziwym wyzwaniom Astrologii.
Z poważaniem.
Leon Zawadzki

Czytaj dalej

Temat 2012

zamieszczamy wyjatkowo pełny tekst ważnego artykułu o prognozie 2012
źródło: gazeta DZIENNIK 2007-02-21 09:20
Niepokojące badania NASA
Naukowcy ostrzegają: Za pięć lat koniec świata
Amerykańscy naukowcy biją na alarm – coś dziwnego dzieje się z polem magnetycznym naszej planety. Wygląda na to, że bieguny zaczęły gwałtownie zmieniać swoje położenie. To może skończyć się globalną katastrofą.

Czytaj dalej

Znak Zodiakalny SKORPIONA

 Pracownia Arkadia w Bielsku-Białej
z zasobów archiwalnych Biblioteki Wiedzy Potrójnej Beskid Polska
archiwalia z lat 1901 – 1908
wydane przez Zaprjagajewa – Wiaźma 1908 – w języku ros.
z oryginału rosyjskiego (1908) na język polski przełożył Błażej Włodarz
opracowanie elektroniczne Pracownia Arkadia Bielsko-Biała
© Leon Zawadzki
Szanowni Logonauci, opracowania Zaprjagajewa będą nas wspomagać. Zachowaliśmy oryginalny tekst, z nieco archaizownym językiem Tłumacza. Ma to swój urok, a jest naszym wyrazem szacunku do legendarnego polskiego ezoteryka Błażeja Włodarza.
Opracowania rozpoczęliśmy od Znaku Strzelca, a podczas aktualnych czasowo tranzytów Słońca przez kolejne Znaki Zodiaku publikowaliśmy te teksty.
Obecnie publikujemy opracowanie o Znaku SKORPIONA. Tym samym kończymy opis Znaków Zodiaku wg Zapriagajewa.

WAP i jego wykładowcy nie utożsamiają swoich metod i pogl±dów z wyrażonymi przez Autora. Uważamy, iż jest to INSPIRACJA do badań, dociekań, rozważań i tworzenia WŁASNEGO WARSZTATU.

Czytaj dalej

Znak Zodiakalny WAGI

 

Pracownia Arkadia w Bielsku-Białej
z zasobów archiwalnych Biblioteki Wiedzy Potrójnej Beskid Polska
archiwalia z lat 1901 – 1908
wydane przez Zaprjagajewa – Wiaźma 1908 – w języku ros.
z oryginału rosyjskiego (1908) na język polski przełożył Błażej Włodarz
opracowanie elektroniczne Pracownia Arkadia Bielsko-Biała
© Leon Zawadzki
Szanowni Logonauci, opracowania Zaprjagajewa będą nas wspomagać. Zachowaliśmy oryginalny tekst, z nieco archaizownym językiem Tłumacza. Ma to swój urok, a jest naszym wyrazem szacunku do legendarnego polskiego ezoteryka Błażeja Włodarza.
Opracowania rozpoczęliśmy od Znaku Strzelca, a podczas aktualnych czasowo tranzytów Słońca przez kolejne Znaki Zodiaku publikowaliśmy te teksty.
Obecnie publikujemy opracowanie o Znaku WAGI.
WAP i jego wykładowcy nie utożsamiają swoich metod i pogl±dów z wyrażonymi przez Autora. Uważamy, iż jest to INSPIRACJA do badań, dociekań, rozważań i tworzenia WŁASNEGO WARSZTATU.

Czytaj dalej

Merkury – władca Znaku Panny

WARSZTAT ASTROLOGII PROFESJONALNEJ

Pracowni Arkadia w Bielsku-Białej

z zasobów archiwalnych Biblioteki Wiedzy Potrójnej Beskid Polska

archiwalia z lat 1901 – 1908

wydane przez Zaprjagajewa – Wiaźma 1908 – w języku ros.

z oryginału rosyjskiego (1908) na język polski przełożył Błażej Włodarz

opracowanie elektroniczne Pracownia Arkadia Bielsko-Biała

© Leon Zawadzki

 

Szanowni Logonauci, opracowania Zaprjagajew będą nas wspomagać. Zachowaliśmy oryginalny tekst, z nieco archaizownym językiem Tłumacza. Ma to swój urok, a jest naszym wyrazem szacunku do legendarnego polskiego ezoteryka Błażeja Włodarza.

 

Opracowania rozpoczęliśmy od Znaku Strzelca, bowiem podczas aktualnych czasowo tranzytów Słońca przez kolejne Znaki Zodiaku publikować będziemy te teksty.

Obecnie publikujemy opracowanie o Znaku Panny i Merkurym

 

WAP i jego wykładowcy nie utożsamiają swoich metod i poglądów z wyrażonymi przez Autora. Uważamy, iż jest to INSPIRACJA do badań, dociekań, rozważań i tworzenia WŁASNEGO WARSZTATU.

 

WAP_LOGONIA_02/g_04_log.jpg

Johann Goethe – Poeta Znaku Panny

Czytaj dalej

Znak Zodiakalny PANNY

WARSZTAT ASTROLOGII PROFESJONALNEJ
Pracowni Arkadia w Bielsku-Białej
z zasobów archiwalnych Biblioteki Wiedzy Potrójnej Beskid Polska
archiwalia z lat 1901 – 1908
wydane przez Zaprjagajewa – Wiaźma 1908 – w języku ros.
z oryginału rosyjskiego (1908) na język polski przełożył Błażej Włodarz
opracowanie elektroniczne Pracownia Arkadia Bielsko-Biała
© Leon Zawadzki
Szanowni Logonauci, opracowania Zaprjagajewa będą nas wspomagać. Zachowaliśmy oryginalny tekst, z nieco archaizownym językiem Tłumacza. Ma to swój urok, a jest naszym wyrazem szacunku do legendarnego polskiego ezoteryka Błażeja Włodarza.
Opracowania rozpoczęliśmy od Znaku Strzelca, a podczas aktualnych czasowo tranzytów Słońca przez kolejne Znaki Zodiaku publikować będziemy te teksty.
Obecnie publikujemy opracowanie o Znaku PANNY.
WAP i jego wykładowcy nie utożsamiają swoich metod i poglądów z wyrażonymi przez Autora. Uważamy, iż jest to INSPIRACJA do badań, dociekań, rozważań i tworzenia WŁASNEGO WARSZTATU.

right

Czytaj dalej

Biruni – ZODIAK – Typologia

Ahmed al-Biruni
z Księgi NAUKA O GWIAZDACH
[uzupełnienia i komentarze Leon Zawadzki]

Abu I’Raihan Muhammed ibn Ahmed al-Biruni (urodz. 04.09.973 godz. 07.35 w Kyat w Chorezmie – zm. 13.12.1048) – uczony i myśliciel chorezmijski piszący po arabsku, jest mi wyjątkowo bliski, gdyż jego oczyma, poprzez tajemnicze sploty złoża karmicznego, mam możność oglądać świat arabski w okresie rozkwitu nauki i wiedzy.
Nota z leksykonu astrologów, poświęcona Biruni, zawiera następujące informacje: arabski uczony – encyklopedysta, astrolog. Pisał w języku arabskim. Żył w Kyat i Gurganie, na dworach lokalnych władców, potem w Chorezmie na dworze szacha. Gdy Chorezm został podbity przez sułtana Mahmuda (1017r.), Biruni żył w Gaznie na dworze Mahmuda i jego następców.
Biruni jest autorem wielu dzieł i ksiąg, w tym Księgi nauczającej początków wiedzy o gwiazdach (rękopis tego dzieła znajduje się w British Museum, por. także wyd.: Abu Raihan Biruni Dzieła wybrane, Taszkient, 1975r., t.VI). Księga ta składa się z traktatów o geografii, astronomii, chronologii oraz astrologii, który zawiera fundamentalny wykład o różnych systemach obliczania czasu, metodach obliczeń astrologicznych oraz zasadach i regułach astrologii arabskiej, hinduskiej i greckiej.
Klucz do astronomii – fundamentalny traktat Biruni nie został odnaleziony, ale zachowało się Wprowadzenie do elementów sztuki astronomicznej, opublikowane w VI tomie dzieł wybranych pt. Astrologia astronomiczna.
Biruni dokonał krytycznej analizy prac arabskich astrologów II-X stuleci.
W pismach zebranych Biruni istnieje też wątek słowiański: w dwóch z zachowanych jego większych prac: Rozprawie o chronologii ludów Wschodu oraz Rozprawie o metalach i drogocennych kamieniach, znajdują się informacje o Słowianach i in. ludach Europy Wsch., np. o Rusach, oraz o Bałtyku i szlakach handlowych przezeń przechodzących, a także o bursztynie nadbałtyckim. [Mały Słownik kultury dawnych Słowian pod red. Lecha Leciejewicza, Wiedza Powszechna Warszawa 1990 wyd. III str.33].
O umiejętnościach astrologicznych Biruni, jeszcze za jego życia, krążyły legendy. Jedna z nich opowiada, jak sułtan Mahmud Gaznewi postanowił sprawdzić i wypróbować sztukę astrologii predykcyjnej Biruni. Rozkazał on, aby Biruni stawił się przed jego obliczem w wielkiej sali tronowej pałacu i polecił mu określić, przez które z istniejących czterech drzwi on, sułtan, za chwilę wyjdzie. Biruni poprosił o astrolabium, obliczył współrzędne Słońca, wykreślił horoskop i w obecności sułtana wsunął horoskop pod dywan. Sułtan wyszedł przez piąte przejście, które było właśnie przygotowywane i starannie zamaskowane. Po chwili powrócił, wyjął spod dywanu horoskop i przeczytał: Nie wyjdzie przez którekolwiek z istniejących drzwi. We wschodniej ścianie wybite zostanie jeszcze jedno przejście i on wyjdzie przez te drzwi.
Sułtan był człowiekiem złośliwym i wybuchowym, chociaż częstokroć po fakcie żałował swoich zapalczywych decyzji. Werdykt Biruni odebrał jako szyderstwo i rozkazał wyrzucić astrologa przez okno, z dość znacznej wysokości. Rozkaz został wykonany, ale na poziomie tzw. średniego zadaszenia naciągnięta była ogromna sieć, w którą wpadając Biruni ocalał. Kiedy astrologa przyprowadzono do sułtana, władca powiedział: – Ale tej swojej podróży nie przewidziałeś. – Przewidziałem – odparł Biruni i poprosił, aby przyniesiono jego własny horoskop z notatkami, po czym pokazał sułtanowi swoją notatkę: – Zostanę zrzucony z wysokiego miejsca, jednak do ziemi dolecę cały i stanę na niej jako człowiek zdrowy. Sułtan wpadł we wściekłość i rozkazał uwięzić Biruni w twierdzy, w której astrolog odsiedział pół roku, po czym sułtan przywrócił go do łask.

Czytaj dalej