Jogasutry Patanjali – Księga czwarta

Przekład Leon Cyboran         Śpiewa Pandit Sri S.T. Nagaradż z uczniami         Czyta Leon Zawadzki        janmausadhimantratapahsamadhijah siddhayah IV.1.      MOCE POWSTAŁE PRZEZ URODZENIE SIĘ, LEKI, ZAKLĘCIA,  ASCEZĘ I SKUPIENIE [F.r.]      Nadludzkie moce (siddhi) powstają przez wcielenie się (urodzenie się, janman), przy pomocy cudownych leków …

Jogasutry Patanjali – Księga trzecia

Przekład Leon Cyboran         Śpiewa Pandit Sri S.T. Nagaradż z uczniami         Czyta Leon Zawadzki          deśabandhanaś cittasya dharana III.1.    ZWIĄZANIE ŚWIADOMOŚCI Z MIEJSCEM – DHARANĄ [F.r.]    Związanie [zjawiska] świadomości (citta)           z miejscem (deśa) jest to ‚przykucie uwagi (dharana).             …

Jogasutry Patanjali – Księga druga

Przekład Leon Cyboran        Śpiewa Pandit Sri S.T. Nagaradż z uczniami         Czyta Leon Zawadzki                                     tapassvadhyayeśvarapranidhanani kriyayogah II.1.     ASCEZA, MEDYTACJA, SKUPIENIE SIĘ NA IŚWARZE – KRIJAJOGĄ [F.r.]    Asceza (tapas), medytacja (svadhyaya) i skupienie się na   Iśwarze   (Iśvarapranidhana)   składają   się  na krijajogę (kriyayoga).   …

Jogasutry Patanjali – Księga pierwsza

Przekład Leon Cyboran         Śpiewa Pandit Sri S.T. Nagaradż z uczniami         Czyta Leon Zawadzki                                      Inwokacja Sutra Pierwsza          atha yoganusasanam I.1.     I NAUCZANIE JOGI [F.r.]   Oto teraz inicjuje się (i, atha) nauczanie jogi. Sutra Druga          yogaś cittavrtiinirodhah I.2. JOGA …

ŚRI RAMANA MAHARSHI o doskonałości Boga i niedoskonałości świata

    Pytający: Bóg – doskonałość. Dlaczego więc stworzył On świat tak niedoskonały? Rezultat jest zgodny z naturą stwarzającego. Jednak, w tym przypadku jest inaczej. M: Kto zadaje to pytanie? P: Ja – człowiek. M: Czy jesteś oddzielony od Boga, zadając to pytanie? Dopóki uważasz siebie za ciało, postrzegasz świat, …

SRI RAMANA MAHARSHI o cierpieniu

  Bhagavan podkreślał, że do Samo-urzeczywistnienia należy przyjmować realia cierpień ludzkich i praktycznie zapewniać ulgę zawsze, gdy taką sytuację napotykamy. Jednocześnie wskazywał, że owe działania wspomagające będą duchowo pożyteczne, jeśli dokonywać je będziemy bez żałosnego poczucia, iż ci, którym pomagamy, są mniej szczęśliwi niż ja i dlatego ja jestem taki …

ŚRI RAMANA MAHARSHI o Imieniu w pouczeniach Namdeva

  1. Niebo i piekło, cały Wszechświat przenika Imię. Któż może powiedzieć, do jakich głębin piekła i jakich wysokości raju Ono się rozprzestrzenia? Niewiedzący doświadcza 8,4 mln narodzin, nie pojmując istoty zjawisk. Namdev powiada, że Imię jest nieśmiertelne. Postaci są niezliczone, lecz Imię – jest wszystkim 2. Samo Imię – …

ŚRI RAMANA MAHARSHI o Iśvara – Bogu Osobowym

Pytanie: Czy istnieje szczególny Iśvara [Bóg osobowy], nagradzający za dobrodziejstwa i karzący za grzechy? Czy Bóg istnieje? ŚRI RAMANA MAHARSHI: Tak. P: Do kogo On jest podobny? M: Iśvara włada szczególnym bytem w umyśle i ciele, które są przemijające, a jednocześnie transcendentalnie świadome i wewnętrznie wolne. Iśvara, Bóg osobowy, najwyższy …

ŚRI RAMANA MAHARSHI o Bogu i ATMANIE

  Na najwyższym poziomie jego nauczania terminy „Bóg” i „ATMAN” – to synonimy wszech-przenikającej Rzeczywistości, która jest osiągalna dzięki Samo-Urzeczywistnieniu. Tak oto, osiągnięcie ATMANA jest osiągnięciem Boga, które dla poszukującego nie jest przeżywaniem Boga, lecz raczej zrozumieniem, że jest On Bogiem. Dla tego ostatecznego poziomu Śri Ramany o naturze Boga …

Jogasutry Patańdżali

Leon Zawadzki NASZE ŚWIĄTECZNE NAWYKI Nasze codzienne nawyki i upodobania są kształtowane w nas od urodzenia. O tej porze roku, gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, znacząco silnie reagujemy na choinkę, świętego Mikołaja i inne miłe okoliczności. Sam pamiętam, że jako dziecko zostałem ostro postraszony, gdy moja ciocia – jak …

SAMADHI – ŚRI RAMANA MAHARSHI

fragment książki Davida Godmana BE AS YOU ARE – The teachings of Sri Ramana Maharishi przekład Leon Zawadzki Pytanie: Jeśli sahadża samadhi jest najbardziej upragnionym stanem, to nirvikalpa samadhi nie jest konieczne? Maharshi: Nirvikalpa samadhi jako stan w radża-joga może być pożyteczny sam w sobie, lecz w dżnana-yoga sahadża sthiti …

CZAS CHAOSU- ZADBAJ O SENS WŁASNEGO ISTNIENIA

Publikujemy opracowanie, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Przyjaciół. Definicje:  Chaotyczne Węzły –  są grupami chaotycznych wydarzeń, Ziemia wkroczyła w Chaotyczne Węzły i w rezultacie możemy spodziewać się wciąż wzrastającego poziomu chaosu – zawierającego, lecz nie ograniczonego do trzęsień ziemi, aktywności wulkanicznej, anormalnych wzorców pogodowych, nieszczęść ekologicznych, jak również ekonomicznych, społecznych, politycznych …

UFO wg JOHNA PODESTY – o rządowych danych na temat UFO i istot pozaziemskich

Linda Moulton Howe W niedzielę 16 października 2016 roku w gazecie Washington Times ukazał się artykuł zatytułowany „Ujawnione emaile Podesty dostarczają pożywki UFO domagającym się jawności od administracji Clinton”. Do tego czasu WikiLeaks Juliana Assange’a ujawniło tysiące przechwyconych emaili adresowanych do Johna Podesty, przewodniczącego ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej Hillary Clinton, z …

O swoich spotkaniach ze Śri Ramaną Maharshi

Uczeń: „Czy mogę dojść do wiedzy o samym sobie? Mam na myśli, czy mogę przez bezpośrednie doświadczenie zrozumieć rzeczywistość mego Ja?” M: Kto zadaje to pytanie? Kto nie posiada wiedzy o samym sobie? Każdy posiada bezpośrednie doświadczenie swojego Ja. Uczeń: „Ale ja sam tego bezpośrednio nie przeżywam”. M: Prawdą jest, …

Śri RAMANA MAHARSHI o Samo-poznaniu

Metoda i cel samo-poznania – pozostawać w źródle umysłu i doświadczać prawdziwej natury człowieka, odciągając uwagę i zainteresowanie od tego, czym on nie jest. Foto: 1. Bhagavan z Yoganandą 2. Jerzy Grotowski – uważał się za ucznia Ramany Maharshi. Prochy Jerzego Grotowskiego zostały rozsypane również na stokach Arunachali.

Ramana Maharshi o swojej pierwszej Miłości

Później, tego samego dnia rano, Bhagavan na prośbę Rishikeshanandy opowiedział o swoim pierwszym doświadczeniu Atmana, na piętrze domu w Madurai. „Kiedy się położyłem, wyciągając ręce i nogi, rozegrałem w myślach scenę śmierci i uprzytomniłem sobie, że ciało poniosą i poddadzą kremacji, a ja, tym nie mniej, będę żył, to jakaś …

ŚRI RAMANA MAHARSHI

Pytanie: Jak Realizację uczynić możliwą? M: Istnieje absolutne JA, z którego, jak z ognia, pojawia się iskra. Nazywa się ona ego. Człowiek niewiedzący, wraz z pojawieniem się, utożsamia ego z samym sobą. Ego nie jest w stanie pozostawać niezależne od więzi z obiektami poznania. Więź ta jest adżnianą czyli niewiedzą, …