Śri RAMANA MAHARSHI o Samo-poznaniu

Metoda i cel samo-poznania – pozostawać w źródle umysłu i doświadczać prawdziwej natury człowieka, odciągając uwagę i zainteresowanie od tego, czym on nie jest.

Foto: 1. Bhagavan z Yoganandą
2. Jerzy Grotowski – uważał się za ucznia
Ramany Maharshi. Prochy Jerzego Grotowskiego
zostały rozsypane również na stokach Arunachali.