Paul Brunton – Oświecenie

fragmenty

za The Mountain Path, 1993, vol.30,

 tłumaczenie Grażyna Jurkiewicz

 

W 1979 roku Paul Brunton powiedział do syna: Moja ostateczna iluminacja spełniła się w1963 roku. To była eksplozja świadomości, jakby rozpadła się moja głowa. Stało się to podczas snu i w stanie pomiędzy jawą a snem, a prowadziło do najgłębszego spokoju , nie było już potrzeby, aby medytować. Te wersy z Bhagawad Gity, że dla Wiedzącego dzień jest jak noc, a noc jak dzień, stały się dosłowną prawdą. I jest tak do dziś. To przyszło samo z siebie, i zrozumiałem, ze Boskość była zawsze ze mną i we mnie”

Fragmenty pierwszego rozdziału  książki Paul Brunton: A Personal View Kenneth’a Thurston Hurst , syna Paula Bruntona

 * * *

Czytaj dalej