BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

Tomasz Kurzydłowski
Asystent Warsztatu Astrologii Praktycznej
Pracownia Arkadia Bielsko-Biała
HOROSKOP WYDARZENIOWY ENCYKLIKI BENEDYKTA XVI
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
Otrzymaliśmy i publikujemy opracowanie Pana Tomasza, za które dziękujemy.
Wyrażamy też naszą wdzięczność za pracę Pana Tomasza, którą wykonał on dla Warsztatu stacjonarnego w Bielsku-Białej. Pamiętamy!

Witam serdecznie Logonautów. Zastanawiałem się nad zadaniem, które zaproponował nasz Nauczyciel. Początkowo zamierzałem tylko krótko opisać h. wydarzeniowy ogłoszenia Encykliki, jednak nie można tego momentu rozpatrywać bez natywnika Josepha Ratzingera i elekcji na Papieża, stąd też kilka przemyśleń dotyczących tych dwóch ostatnich horoskopów.
skróty użyte w tekście:
WłH – Właściciel Horoskopu
WH/ DH – odpowiednio Władca/ Dominanta Horoskopu
h – horoskop
R – retrogradacja
T – tranzytujący
Wd – Władca domu

Joseph Ratzinger, 16.04.1927, 04:15, Markti (źródło: astrodatabank)
Wybór na Papieża, 19.04.2005, 17:50, Rzym
Encyklika “Bóg jest Miłością”, 25.01.2006, 12:00, Rzym

Horoskop urodzeniowy Josepha Ratzingera
Papież Benedykt XVI urodził się ze Słońcem w Baranie, dzień przed pełnią w Wadze, z Jowiszem na Asc w Rybach. Jowisz jest też WH i DH. Będzie więc działał w życiu WłH niezwykle silnie, radykalnie. Jowisz symbolizuje m.in. prawo i religię a w tym horoskopie dodatkowo opisuje duchową głębię i mistycyzm, wskazuje na osobę cieszącą się sławą i godnościami.
Papież posiada w natywniku piękny Wielki Trygon Słońce-Neptun-MC potwierdzający cechy wizjonera, idealisty. Wielki Trygon rozwijaja się w Latawiec z Marsem na IC na przedzie (Mars jako stymulator, mobilizujący i dający ruch, siłę do wcielania ideałów w życie). Mars znajduje się w IC – trzewiach horoskopu i może dlatego w latach Gniewu Oceanu, zawirowań historii, kryzysu tożsamości i wiary, instynktownie zajął się tym co stanowi sens, samo centrum wiary chrześcijańskiej – miłosierdziem? Astrologowie mówią o Latawcu jako układzie symbolizującym zwiększającą się samoświadomość i duchowość (od momentu wyboru na Papieża na “ogonie” Latawca, czyli na MC, znajduje się tranzytujący Pluton).
Przez jednych był krytykowany (“Agresywny Niemiec o hardym sposobie bycia, asceta, który nosi krzyż jak szpadę”), inni “byli pod wrażeniem błyskotliwego intelektu i głębokiej religijności (…).” [3]
Dla mnie interesujące jest jak z obrazu “pancernego kardynała” (prefekta Kongregacji Nauki Wiary), a więc powiedziałbym Saturna, nasz obecny Papież zmienia swój wizerunek w dobrego ojca – Jowisza (Encyklika “Bóg jest miłością”). A może jest inaczej – ujmując to symbolicznie – to sam Jowisz “ewoluował” na wyższy poziom – poprzez urzędy i administrację ku mistyce? (I jeszcze dodajmy do tego Saturna R w Strzelcu w d.IX)
Czy odczytam taką przemianę z horoskopu Josepha Ratzingera? Oczywiście, decyduje cały horoskop. Jednak poprzez takie rozróżnienie chciałbym odnaleźć kierunek pontyfikatu Benedykta XVI. Encyklika jest takim pierwszym krokiem. Czy będą realizowane postulaty w niej zawarte?
Jowisz jest też obietnicą spotkania z Mistrzem, zarówno tym ziemskim jak i kosmicznym. A z czasem umożliwia przemianę adepta w Mistrza. Tutaj odnajdujemy archetypową relację Nauczyciela i Ucznia, ich przyjaźń i wspólną pracę. Myślę o naszym Ojcu Świętym Janie Pawle II i J. Ratzingerze, który “stał się jednym z najbliższych współpracowników zmarłego Papieża, partnerem intelektualnym, bez cienia przesady, współautorem pontyfikatu.” [3]
Już jako Papież, Benedykt XVI, w wywiadzie dla TVP mówił o Janie Pawle II: “Jestem mu wdzięczny za to zaufanie, którym mnie obdarzył bez żadnej zasługi z mojej strony. Przede wszystkim zaś, widząc jak się modli, nie tylko zrozumiałem, ale i zobaczyłem, że to człowiek Boży. To właśnie zrobiło na mnie największe wrażenie, że jest to człowiek, który żyje z Bogiem, więcej – żyje w Bogu.”
“Jowisz w twoim horoskopie powiadamia cię, na jakiego mistrza zasłużyłeś i gdzie się masz uczyć skupienia, które odkryje przed tobą prawdę.”[2] Leon Zawadzki
Horoskop elekcyjny Benedykta XVI
Klika dni po swojej 78 rocznicy urodzin Joseph Ratzinger został wybrany na Papieża. Przyjął imię Benedykta XVI. Symbolicznie Pluton tranzytujący natywne MC dokonuje przemiany, zarówno statusu społecznego jak i duchowego wnętrza (oś horoskopu i aktywizacja Latawca). Widzę także udział planet społecznych i ich wzajemną, wymagającą, kwadraturową konfigurację (T Saturn w kwadraturze do Słońca, do Księżyca a T Jowisz na Księżycu).
Horoskop, kiedy publicznie ogłoszono wybór J. Ratzingera na Papieża ma, podobnie jak natywnik, Jowisza na ASC (tutaj w Wadze, w koniunkcji z natywnym Księżycem). Pokazuje to siłę i moc WłH, że będzie ona się przejawiała podczas pontyfikatu (dodatkowo Światła h. elekcyjnego są ze sobą w trygonie). Ten człowiek będzie realizował postawione sobie cele. Będzie zajmował się relacją na osi ja-ty, co człowiek może zrobić dla drugiego człowieka, sprawami partnerstwa społecznego, politycznego:
· w natywniku Jowisz na ASC podkreślający oś d.I i d.VII
· w natywniku Słońce w Baranie, Księżyc w Wadze (pełnia)
· w natywniku Wd.I w koniunkcji z Wd.VII
· Jowisz jako WH i DH natywnika w h. elekcji znajduje się ponownie na ASC (a), podkreślając Wagę (b) i tworząc koniunkcję z natywnym Księżycem (c)
· WH elekcji jest Wenus tworząca koniunkcję ze Słońcem elekcji (i będąca w trygonie do Księżyca elekcji)
Horoskop Encykliki “Bóg jest miłością”
Horoskop ogłoszenia Encykliki to pierwszy krok na fali, jaka powstała wraz z wyborem Papieża. Myślę, że należy sprawdzić, czy dopełnia horoskop elekcyjny. Jeśli tak, to go wspiera, jeśli nie, to Encyklika pójdzie w niepamięć i nie będzie realizowana (może też wspierać, ale słabo). Ponadto, skoro w natywniku i elekcji zaznaczona jest rola Jowisza, to w h. Encykliki, aby dodać jej moc i siłę, także powinien być wyróżniony. A dodatkowy powód rozpatrywania położenia Jowisza związany jest z regułami astrologii wydarzeniowej, w której m.in. badamy pozycję natywnego WH i jak jest on umiejscowiony w h. wydarzeniowych związanych z życiem WłH.
Horoskop Encykliki jest niezwykle interesujący. Mamy Słońce z Merkurym w Wodniku na MC w opozycji do R Saturna . Obie na wygnaniu a więc zodiakalnie słabe, choć jest recepcja. Jest też separacyjny sekstyl z Księżycem w Strzelcu z d.VII. Na ASC znajduje się Mars w Byku, na DSC Jowisz w Skorpionie (jest on w trygonie do natywnego Jowisza Ratzingera).
Tematy Encykliki:
– Zagadnienie miłości, w tym płci i seksu (w h. natywnym mamy zaznaczoną archetypową opozycję Baran-Waga poprzez położenie w tych znakach Świateł)
– Miłosierdzie (w natywniku Jowisz w Rybach na osi, Słońce w trygonie z Neptunem) – najwyższa cnota wiary chrześcijańskiej
– Kościół a polityka
Można powiedzieć, że powstał Wielki Krzyż w znakach stałych w domach kardynalnych (z zaangażowanym w niego Jowiszem). Siła samego horoskopu jest znaczna (bo Mars, Jowisz, Słońce, Saturn itd), ale występują trudności związane z realizacją postulatów Encykliki. Przebić opór materii tak ułożonego Wielkiego Krzyża (planet w znakach stałych) jest niesłychanie trudno! Pomimo dobrego aspektu Księżyca do Słońca i Saturna nie jest on w stanie załagodzić tarcia tego horoskopu (są to aspekty separujące). Księżyc ma też dokładną kwadraturę z Uranem i to może przydawać dynamiki temu wydarzeniu, ale to za mało aby ponieść energię – ideę Encykliki dalej i na dłużej. Dodatkowo horoskop porównawczy elekcji i encykliki nie jest harmonijny .
  • Układ planet w znakach stałych, wg mnie, mówi o kolejnych ograniczeniach i restrykcjach związanych z pilnowaniem czystości wiary. Dawniej to Inkwizycja eliminowała wszelkie odstępstwa od wiary i zagrożenia. J. Ratzinger nazywany był “wielkim inkwizytorem”, czy teraz miałby się zmienić w dobrotliwego pasterza?
Myślę, że będzie się starał, jednak obowiązek utrzymania struktury kościelnej, będzie zmuszał do zajmowania radykalnego i konserwatywnego stanowiska (stąd też w Encyklice mamy poruszony temat płci, polityki). Papież posiada w natywniku Słońce w Baranie w opozycji do Księżyca w Wadze, dodatkowo Słońce posiada sekstyl z Marsem, znajdującym się IC (ponadto WH na ASC i jeszcze Saturn w Strzelcu w d.IX). Mamy tutaj trochę z “wojownika” o własne przekonania, idee… Głośną sprawą była Notyfikacja odnośnie do pism ojca Anthony’ego de Mello (oczywiście uchwalona w trosce o dobro wiernych) ukazująca konserwatyzm ówczesnego Prefekta.
  • Czy Papież będzie oczekiwanym reformatorem Kościoła? Czy też skupi się na duchowym aspekcie wiary, pozostawiając sprawy struktury innym osobom?
Myślę, że radykalnych reform nie należy się spodziewać, raczej stanowisko kościoła i dotychczasowa polityka się nie zmieni. Na tym polu Papież nie uniknie konfliktów i trudnych sytuacji. Będzie swoim autorytetem bronił (nadzorował) jedności kościoła i czystości wiary. Musi natomiast zastanowić się jak przyciągnąć do siebie wiernych. Dlatego też nastąpił silnie akcentowany powrót do korzeni chrześcijaństwa i jego misji. Za ok. 7 lat powinniśmy widzieć skutki tego pontyfikatu, to będzie taki I etap. Może wyjściem dla Papieża jest nie reforma Kościoła i funkcja “strażnika wiary”, ale raczej bycie przykładem dla innych – osoby pełniącej posługę z najwyższym oddaniem Bogu (patrz – natywny Jowisz): Jowisz w Rybach – “Czyni człowieka życzliwym, współczującym i filantropijnym”.
w d.I – “Kiedy podług własnego mniemania wszystko co można byłoby uczynić, zostało uczynione, wtedy ostateczne rozstrzygnięcie pozostawia już z całą wiarą wyższym siłom.” [1]
Podsumowując – Papież jest osobą charyzmatyczną a pontyfikat będzie znaczący dla Kościoła, jednak sama Encyklika nie ma “siły przebicia”, jest donośnym głosem bez nadziei na trwałą realizację. Jest pierwszą falą uruchomioną przez Benedykta XVI, ale zapewne te nadchodzące będą mocniejsze, pewniejsze, skuteczniejsze – i będą się uzupełniały (bo decyduje radix Ratzingera).
Chociaż występują trudności które przedstawia horoskop ogłoszenia Encykliki, uważam że jest ona bardzo ważna, bowiem ta pierwsza fala jest piękną, oczyszczającą INTENCJĄ – Bóg Jest Miłością!
* * *
Jednak mimo mojej interpretacji, pamiętam że istnieje coś więcej niż Astrologia, dlatego pokorne chylę głowę przed Boskim Planem, życząc naszemu Papieżowi, i nam wszystkim, realizacji założeń Encykliki i Jego urodzeniowego Jowisza:
“Jowisz symbolizuje w horoskopie wiarę w Opatrzność, która jest wszędzie i od której otrzymujemy wszystko, co nam jest potrzebne. Ludzie z dobrze postawionym Jowiszem, nie narzekają nigdy: zachowują oni swoją ufność w najgorszych okolicznościach i już to samo usposabia do nich życzliwie otoczenie. Jowisz budzi myśli pełni i szczęścia, chwały Bożej i braterskiej miłości bliźniego.” [1]
————————————————–
przypisy i bibliografia:
[1] Włodarz Błażej – Pełny Kurs Astrologii
(Jest to maszynopis, przypuszczam że autorstwa BW, ponieważ podarował go mojemu znajomemu)
[2] Zawadzki Leon “Astrolog”
[3] Gazeta Wyborcza, 9-10.04.2005
Internet: Gazeta Wyborcza, Wprost

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *