RamanaDom

RamanaDom

Logonia

RamanaDom

RamanaDom

Astrologia

RamanaDom

RamanaDom

Yi jing

RamanaDom

RamanaDom

Biblioteka

Sprawdź!

RamanaDom

RamanaDom

Skontaktuj się z nami

RamanaDom

.

Maria Pieniążek

.

Leon Zawadzki

Fundacja RamanaDom

Statut

Rzyki, Oś Potrójna, nr 8
34-125 Sułkowice
REGON: 366356236, NIP: 5512628141
Numer KRS: 0000657963

Wspieraj nasze działania wpłacając darowiznę

numer konta: 14 1750 0012 0000 0000 3628 4544

Dane do przelewu: FUNDACJA RAMANADOM OS. POTRÓJNA, nr 8, miejsc. RZYKI, POCZTA: 34-125 SUŁKOWICE,

Numer KRS: 0000657963

w tytule przelewu proszę wpisać „ darowizna na cele statutowe”Wspieraj nasze działania

 

Wspieraj nasze działania wpłacając darowiznę

numer konta: 14 1750 0012 0000 0000 3628 4544

Dane do przelewu: FUNDACJA RAMANADOM OS. POTRÓJNA, nr 8, miejsc. RZYKI, POCZTA: 34-125 SUŁKOWICE,

Numer KRS: 0000657963

w tytule przelewu proszę wpisać „ darowizna na cele statutowe”

Ramana Dom

Dom w Beskidzie Małym został znaleziony we wrześniu 1984r. przez Leona i Marię. Poszukiwali go na siedzibę szkoły i aśramu poświęconego Śri Ramana Maharshi.

Tu powstała wspólnota poszukująca i tworząca warunki umożliwiające samopoznanie i wyzwolenie z koła życia i śmierci.

Na wiosnę 2016 roku została powołana do istnienia Fundacja „Ramana Dom”, której zadaniem jest tworzenie warunków dla świadomego, twórczego i zdrowego życia służącego szerzeniu, propagowaniu i wspieraniu nieformalnego ruchu advaity vedanty, non duality i atma vicary. Twórcą unikalnej drogi atma vicara jest Śri Ramana Maharshi i tej właśnie drodze poświęcona jest fundacja. Głównym jej celem jest edukacja i wydobywanie się z ignorancji poznawczej poprzez zapoznawanie się z poza religijnym, poza formalnym, przekraczającym wszelkie uwarunkowania kulturowe, etniczne, narodowe, wyznaniowe przekazem drogi indywidualnego poszukiwania prawdy prowadzącej do samo urzeczywistnienia. Istotą tej drogi jest pytanie: „Kim Jestem”.

Urzeczywistnienie  jest możliwe tu i teraz, natychmiastowy wgląd we własną istotę i Źródło Jaźni. Przekraczanie dualnego ujmowania rzeczywistości, uwarunkowanego postrzeganiem zmysłowym w czasie i przestrzeni, pozwala na odnajdywanie naszej prawdziwej natury. Promowanie rozwoju indywidualnego dokonuje się dzięki postrzeganiu wspólnego, Jednego – nie dualnego źródła istnienia. W rzeczywistości Jesteśmy Jednym, rozpoznając stany dualne jako iluzję oddzielającą obserwatora od obserwowanego.

Przez wiele stuleci kultywowano ten nurt w Indiach a jego główni przedstawiciele historycznie rzecz ujmując to: Wjasa, Gaudapada, Adi Shankara. Mistycy i współcześni nauczyciele duchowi to: Ramakrishna, Vivekananda, Aurobindo, Sivananda.

Idea prostej i bezpośredniej drogi samorealizacji, która ostatnio zelektryzowała świat zachodu, pojawiła się w XX stuleciu dzięki praktyce Sri Ramana Maharshi i  Nisargadatta Maharay-a.

Ruch non duality  rozwija się od ponad 50 lat w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich i ma swoich nauczycieli: Jiddu Krishamurti, Poonjajii (Papaji), Ramesh Balsekar, Shankara, Gangajii, Moojii, Tony Packer, Byron Katie, Echart Tolle, Adyashanti, Ken Wilber, Govinda i wielu innych.