RamanaDom

RamanaDom

Logonia
RamanaDom

RamanaDom

Astrologia
RamanaDom

RamanaDom

Yi jing
RamanaDom

RamanaDom

Biblioteka Sprawdź!
RamanaDom

RamanaDom

Skontaktuj się z nami
Fundacja RamanaDom
Wspieraj nasze działania

Ramana Dom

Dom w Beskidzie Małym został znaleziony we wrześniu 1984r. przez Leona i Marię. Poszukiwali go na siedzibę szkoły i aśramu poświęconego Śri Ramana Maharshi.

Tu powstała wspólnota poszukująca i tworząca warunki umożliwiające samopoznanie i wyzwolenie z koła życia i śmierci.

Na wiosnę 2016 roku została powołana do istnienia Fundacja „Ramana Dom”, której zadaniem jest tworzenie warunków dla świadomego, twórczego i zdrowego życia służącego szerzeniu, propagowaniu i wspieraniu nieformalnego ruchu advaity vedanty, non duality i atma vicary. Twórcą unikalnej drogi atma vicara jest Śri Ramana Maharshi i tej właśnie drodze poświęcona jest fundacja. Głównym jej celem jest edukacja i wydobywanie się z ignorancji poznawczej poprzez zapoznawanie się z poza religijnym, poza formalnym, przekraczającym wszelkie uwarunkowania kulturowe, etniczne, narodowe, wyznaniowe przekazem drogi indywidualnego poszukiwania prawdy prowadzącej do samo urzeczywistnienia. Istotą tej drogi jest pytanie: „Kim Jestem”.

Urzeczywistnienie  jest możliwe tu i teraz, natychmiastowy wgląd we własną istotę i Źródło Jaźni. Przekraczanie dualnego ujmowania rzeczywistości, uwarunkowanego postrzeganiem zmysłowym w czasie i przestrzeni, pozwala na odnajdywanie naszej prawdziwej natury. Promowanie rozwoju indywidualnego dokonuje się dzięki postrzeganiu wspólnego, Jednego – nie dualnego źródła istnienia. W rzeczywistości Jesteśmy Jednym, rozpoznając stany dualne jako iluzję oddzielającą obserwatora od obserwowanego.

Przez wiele stuleci kultywowano ten nurt w Indiach a jego główni przedstawiciele historycznie rzecz ujmując to: Wjasa, Gaudapada, Adi Shankara. Mistycy i współcześni nauczyciele duchowi to: Ramakrishna, Vivekananda, Aurobindo, Sivananda.

Idea prostej i bezpośredniej drogi samorealizacji, która ostatnio zelektryzowała świat zachodu, pojawiła się w XX stuleciu dzięki praktyce Sri Ramana Maharshi i  Nisargadatta Maharay-a.

Ruch non duality  rozwija się od ponad 50 lat w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich i ma swoich nauczycieli: Jiddu Krishamurti, Poonjajii (Papaji), Ramesh Balsekar, Shankara, Gangajii, Moojii, Tony Packer, Byron Katie, Echart Tolle, Adyashanti, Ken Wilber, Govinda i wielu innych.